InService™

Jätkusuutlik piimatootmine ehk SDF (Sustainable Dairy Farming) on tugevalt seotud farmiseadmete tõhusa hooldusega. Õigeaegse hoolduse abil hoiate oma farmi seadmed töökorras ja kulud kontrolli all, eriti seoses piimatootmise mahtude kasvu ja operatsioonide keerukamaks muutumisega. Vähem tootmisjääke, parem loomade tervis, suurem kasumlikkus ja vähem ootamatuid rikkeid.

Service Swiss

Tõhus ja asjatundlik teenindus

DeLaval InService™ programmi eesmärk on saada aru klientide vajadustest ja neid hästi rahuldada. InService™ pakub ennetava hoolduse ja nõustamise teenuseid, ning ööpäevaringset hädaabi. Valige oma vajadustele vastav teenus või teenused.

Regulaarne plaaniline hooldus aitab kõige tõhusamalt tagada seadmete töökindlust, suurendada nende efektiivsust ning vähendada ootamatute rikete ohtu ja kulusid. InService™’i regulaarsed plaanilised ennetava hoolduse teenused hoiavad teie seadmed alati parimas töökorras.

Meie nõustamisteenused sisaldavad üheskoos piimafarmi planeerimist, piimatootmise efektiivsust ning DeLavali tehnikat puudutavat juhendamist ja koolitamist - seda kõike aitamaks teil oma tehnika, töötajate ja loomadega kõige tõhusamaid tulemusi saavutada.

Ja kui peaks juhtuma midagi erakorralist, võite usaldada meie ööpäeva- ja aastaringselt toimivat hädaabiteenust. Pakume teile professionaalset tuge ja originaalvaruosi.

DeLaval InService™ tuleb toime väga erinevate üle maailma kasutatavate farmitehnoloogiatega, olles samas paindlik konkreetse farmi ja piimatootja erinõudmiste suhtes.

Võid loota DeLavali usaldusväärsetele ja efektiivsete teenustele.

DeLaval InService™ – iga kulutatud euro toob teile 5 eurot säästu

Hooldusmees ja piimatootja

Säästke aega ja raha

Regulaarne hooldus, testimine ja kontrollimine tagavad teie tehnika töökindluse, parandavad farmi kasumlikkust ja muudavad teie elu stressivabamaks. Aeg on alati tähtis: viivitused piimatootmises on väga kulukad, sest iga katkestus mõjutab kohe tervet farmi ning kulud võivad kergesti hüppeliselt suureneda. Ennetav hooldus on kõige tõhusam viis hädaolukordi vältida: iga hooldusele kulutatud euro toob teile kuni 5 eurot säästu edasiste kulude arvelt.

DeLavali ennetav hooldus on teie vajadustele vastav plaaniline hooldusprogramm. Meie üleilmses teenindusvõrgus töötab rohkem kui 3000 hooldustehnikut, kes on varustatud spetsiaalsete töövahenditega ja järgivad DeLavali seadete paigaldamisel tootjastandardeid; DeLavali seadmete testimine põhineb rahvusvahelistel ja riiklikel standarditel. Meie ainulaadne diagnostikaseade DeLaval VPR100 võimaldab teie lüpsiseadet täpselt hinnata, kalibreerida ja seadistada.

Spetsiaalne hooldusteenus

Teenindusprogramm oleneb karja suurusest ja lüpsikohtade arvust ning lüpsi- ja puhastusaegadest. Lisaks lüpsiseadmetele võime hooldada ka teie jahutus-, söötmis- ja sõnnikuseadmeid. Regulaarne testimine ja hooldus aitab tagada süsteemi tipptasemel töötamise, pikendada selle kasutusaega ja minimeerida seadmete tööseisakuid.

Kui olete sõlminud ennetava hoolduse teenuslepingu, hindab DeLavali hooldustehnik regulaarselt teie seadmete tehnoseisundit ja toimivust, et teie süsteem töötaks alati optimaalse kasuteguriga.

Kõik hooldusel kasutatavad varuosad on DeLavali originaalid - see aitab säilitada teie seadmete töökindlust.

DeLavali hädaabiteenus

DeLavalil on ka oma piimafarm, mistõttu teame, kui tähtis on ööpäevaringne kiire abi ja toetus. Ülemaailmse müügivõrgustiku kaudu oleme oma klientidele alati lähedal ning pakume ööpäeva- ja aastaringset hädaabituge. Oleme teist ainult telefonikõne kaugusel.

Nõustamisteenus

Pakume teile ja teie töötajatele süsteemi käivitamist puudutavat koolitust, regulaarset järelkontrolli süsteemi hindamiseks ning pidevat nõustamisteenust aktuaalsete probleemide korral farmihalduse tõhusamaks korraldamiseks. Võite kindel olla, et DeLaval hoolib teie rahulolust ja edukusest.

Download brochure

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.