Sõnnikukäitlus

Manure handling

Kuidas sõnnik kulude poolelt tulude reale siirdada

Nagu teate, sisaldab sõnnik rohkelt toitaineid. Samas on sõnniku käitlemine üsna tülikas: kuidas vähendada sõnniku negatiivset mõju ning suurendada sellest saadavat kasu?

Kas sinu lehmade puhul on tegemist tahke, poolpaksu sõnniku või lägaga?

Mõningad näevad sõnnikut kuluartiklina. Tegelikult aitab õige sõnnikukäitlus aga farmi üldist kasumlikkust parandada. Sõnnikukäitlus võimaldab mitmeti tootmiskulusid vähendada:

  • kui latrid on puhtad, vähenevad sõrahaigusete arv ja veterinaariakulud
  • lehmade puhaste udarate korral väheneb lüpsieelsete toimingute aeg ja suureneb lüpsiplatsi läbilaskvus
  • puhtad lehmad tähendab vähem mikroorganisme piimas ja paremat piima kvaliteeti
  • heitmete vähendamine on hea nii teile kui lehmadele, aga ka pinnasele ja põhjaveele

Kas kasutate allapanuna liiva või põhku?

Kuidas saavutate oma farmis tasakaalu sõnniku negatiivsete ja positiivsete mõjude vahel? Ehk teisiti küsides: kuidas te saavutate säästlikkuse ja kasumlikkuse?

Mida teie lehmad söövad?

Arvesse tuleb võtta mitmeid muutujaid.

Sõnnikuliigid

Lisaks tuleks teada järgmisi näitajaid: pinnasetüüp, temperatuur, sademetehulk ja kasvatavate taimede toitainetarbimine.

Missugust lauta kasutate?

Veebisait milkproduction.com sisaldab palju kasulikke vastuseid. Milkproduction.com lehelt leiate praktilisi soovitusi farmisiseste lämmastikukadude vähendamiseks. Võite lugeda ka artiklit EPA määruste täitmise kohta. Kui te soovite laiaulatuslikumalt selle teemaga tutvuda, võite toetuda FAO süvaanalüüsile.

Sõnnikukäitluse lahendused

Lae alla ingliskeelne brošüür

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.